Werkzaamheden Compagnonsbossen

Maandag 21 augustus 2023 is in opdracht van Natuurmonumenten begonnen met de werkzaamheden die tijdens de bewoners­avond in februari jl. werden aangekondigd. Een verslag van die bijeenkomst kunt u nalezen in De Wyken 260 (april jl.). Mocht u die niet meer hebben, dan kunt u ’m nog downloaden vanaf deze website. Er wordt ruimte gemaakt voor nieuwe en meer diverse begroeiing. Tevens wordt, op advies van de brandweer, een deel van het naaldhout dicht bij het dorp (langs de 4e Wijk) weggezaagd. In totaal gaat het karwei, inclu­sief het afvoeren van de gezaagde stammen, nog ca. vijf weken duren.

De fotoserie wordt aangevuld naarmate het werk vordert.