Stichting Dorpshuis

Stichting Dorpshuis de Wyken is opgericht op 21 april 1980 onder de naam ‘Stichting Dorpshuis de Wyken’. De gebruikelijke naam van de stichting is ‘Stichting Dorpshuis’ of kortweg ‘Dorpshuis’. Het doel van de stichting is het inrichten en exploiteren van een dorpshuis ten dienste van het sociaal-cultureel welzijn van de bewoners van Ravenswoud en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. (Statuten 1980)

Na meer dan 25 jaar er over te hebben gepraat dat het wenselijk zou zijn om een eigen dorpshuis te hebben is het eindelijk zover. Op 9 maart 1981 komt er een uitnodiging bij iedereen in de bus. HET IS ZOVER, WIJ GAAN BOUWEN.
De hele voorbereiding en besprekingen is door het bestuur van Plaatselijk Belang gedaan. Dit bestuur heeft de bestuurlijke taken aan zich gehouden.
Naast dat er gebouw werd, waren er ook steeds weer bestuurlijke dingen te regelen. En er werden ook prive acties op touw gezet om geld in te zamelen. Zo bedachten Meine en Koert diverse acties met hun ezel voor de kar met opschrift: “STEUN ZONDER VOORBEHOUD DORPSHUIS RAVENSWOUD”. Het werden bloemen, kippen, tegeltjes enz. enz. Uiteindelijk resulteerde hun acties is een bedrag van hfl. 13.000,00.
Wat de naam betreft waren er twee namen binnengekomen uit de bevolking: ” RAVENHORST” en “LOKFUGEL”. Via een enquete werd de bevolking gevraag een keuze te maken. Er is schijnbaar nu nog een andere naam ingezonden, want het is “De Wijken” geworden.
Al snel bleek dat het dorpshuis eigenlijk te klein was. Het in 1980 met de gemeente onderhandelende bestuur in wilde direct al groter, maar kreeg dit niet voor elkaar. De opzet was de grote zaal met een spant te verlangen en een nieuw gedeelte er opzij bij aan, met een uitneembare tussenwand. En in september 1993 hadden we het financiele plaatje rond. De heropeningsdatum werd vastgesteld op 26 augustus 1994. En dan blijkt dat er nog wensen blijven, keuken te klein, muren eruit, aanpassen kleedlokalen. Ook dit werd weer door dezelfde mensen opgeknapt.

Bestuur

In het bestuur van Stichting Dorpshuis de Wyken hebben de volgende personen zitting:

Voorzitter:dhr. Roel Louwes06 – 5332 2116Roel (e-mail)
Secretaris:mw. Renate Louwes06 – 2859 7587Renate (e-mail)
Penningmeester:dhr. Bart Beukers06 – 2713 1323Bart (e-mail)

Contact:

Reserveringen en boekingen:e-mail
Telefoon tijdens openingsuren:0516 – 432 869
Schoonmaak:mw. Alie Jansen 0516 – 433 727

Diverse contactpersonen:

Biljartgroep K.O.T.Roelf Blaauwwiekel0516 – 432 901Roelf (e-mail)
Biljartclub BCRWietse van Buiten0516 – 431 437
KlaverjassenSieger de Vries0516 – 432 196Sieger (e-mail)
BridgeFrans Stam0516 – 795 132Frans (e-mail)

Kalender: