Uitslag Rabo ClubSupportactie

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Plaatselijk Belang Ravenswoud bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

Ons doel

Faciliteitenuitbreiding van het recent geheel vernieuwde speelveld en onderhoud van de aangrenzende insectenvriendelijke bloemenweide, beide gerealiseerd op het voormalige dorps-sportveld

Over Plaatselijk Belang Ravenswoud

Plaatselijk Belang Ravenswoud is een vereniging met als statutaire doelstelling:
het behartigen van de leefbaarheid van het dorp Ravenswoud (gemeente Ooststellingwerf) in de ruimste zin.

Bedrag € 161,09