Burgerpeiling Ooststellingwerf

Burgerpeiling Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf  is er voor al haar inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het met u gaat, wat u bezig houdt en wat u belangrijk vindt. Ook wil de gemeente graag weten wat u van de dienstverlening van de gemeente vindt.

Steekproef
Om antwoord te krijgen op deze vragen is het onafhankelijke onderzoeksbureau Markteffect gevraagd om door middel van een willekeurige steekproef een vragenlijst naar een deel van de inwoners te sturen. Medio oktober  zijn de vragenlijsten  verstuurd.  In de vragenlijst staan vragen over veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld wat u vindt van de buurt waarin u woont, de activiteiten die er in uw omgeving gedaan kunnen worden en de dienstverlening van de gemeente. Uw antwoorden blijven volledig anoniem en vertrouwelijk.

Resultaten
In januari 2021 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt op www.ooststellingwerf.nl. Op de website www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling kunt u ook de resultaten van het onderzoek onder inwoners uit 2018 vinden en wat de gemeente met deze resultaten heeft gedaan.

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel uw mening geven?
Voor de Burgerpeiling is een aselecte steekproef getrokken. Heeft u geen uitnodiging ontvangen om mee te doen, maar wilt u wel uw mening geven over actuele onderwerpen in de gemeente Ooststellingwerf? Dan is het Inwonerspanel misschien iets voor u. Uiteraard kunt u hier ook aan meedoen als u wel een burgerpeiling heeft ontvangen. Het Inwonerspanel is een online panel van inwoners waar in het voorjaar van 2021 mee gestart wordt. Als u hier aan mee doet, krijgt u maximaal vier keer per jaar een email met een korte enquête over een actueel onderwerp. Deze enquêtes kunt u via internet invullen. Dit kost u per keer maximaal vijf minuten. Het lidmaatschap van panel is gratis en vrijblijvend. U kunt zich op elk moment afmelden voor het panel als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen. Meer informatie staat op www.ooststellingwerf.nl/inwonerspanel.