Activiteitencommissie

RAVENSWOUD

algemeen leden contact

De Dorpsvereniging is opgericht op 21 april 1980 onder de naam 'Dorpsbelang Ravenswoud'. De gebruikelijke naam van de vereniging is 'Dorpsvereniging Ravenswoud' of kortweg 'Dorpsvereniging'. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van activiteiten op cultureel, sociaal, sportief en creatief gebied in het dorp Ravenswoud.
De Dorpsvereniging organiseert activiteiten voor jong en oud. Door de jaren heen heeft de vereniging zich eigenlijk altijd met dezelfde soort activiteiten bezig gehouden. De eerste inventarisatie vormde de basis. Vaste prik waren de toneelvoorstellingen, de jaarlijkse fietstocht, het dorpsfeest, bingo-, disco- en dansavonden en natuurlijk kindermiddagen.

In 1980 bruiste het in Ravenswoud van de activiteiten. Er waren bouwplannen gemaakt voor de bouw van een eigen dorpshuis. Er was een actiecomite opgericht om hiervoor gelden bijeen te krijgen. Binnenkort zou de school maar 50 jaar bestaan. In het kader van dit alles waren er plannen voor het in het leven roepen van een dorpsvereniging en een stichting voor het te bouwen dorpshuis. Uit een tas vol oude verslagen heb ik op kunnen maken dat hiervoor 29 februari 1980 een oprichtingsbijeenkomst werd gehouden. Op 11 maart werden de daarbij aanwezigen gevraagd hun goedkeuring aan de verslaglegging van die bijeenkomst te geven. En reeds op 21 april van dat jaar werden de statuten vastgesteld bij notaris R.J.H. Van Terwisga te Oldeberkoop.

 

Leden

In de activiteitencommissie hebben de volgende personen zitting:

dhr. Wiebe Kroeze 0516 - 432 902 Wiebe (e-mail)
dhr. Mark van Huis 06 - 5439 4840 Mark (e-mail)
Algemeen mailadres   (e-mail)

 

Contact:

Zie leden

 

Onder de paraplu van de Dorpsvereniging zitten:

* Darten dhr. Arian Heys 0516 51 27 40
* Koersbalgroep mw. Ada Eikelhof 0516 43 02 92
* Sportactiviteiten jeugd dhr. Arian Heys 0516 51 27 40
* Yogagroep mw. Arlette Wierenga 0516 57 76 25